Na FASTO-a upriličene javne prezentacije

Datum kreiranja 19 Juli 2017

NA FAKULTETU SPORTA I TJELESNOG ODGOJA 18.07.2017.GODINE UPRILIČENE JAVNE PREZENTACIJE  ZAVRŠNIH RADOVA PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja dana 18.07.2017. godine, upriličena je javna prezentacija, odbrana završnih radova prvog ciklusa studija smjer menadžment u sportu  180 ECTS i prvog ciklus studija općeg smjera 240 ECTS, kao i drugog ciklusa studija općeg smjera 60 ECTS i smjera menadžment u sportu 120 ECTS. Veliki broj gostiju je posjetio fakultet i prisustvovao javnim odbranama u svečanom akademskom ambijentu.

Kandidati su u okviru predviđenog vremena uspješno prezentirali završne radove, te odgovorili na postavljena pitanja komisija. Sve je bilo ispunjeno emocijama, znanjem, poštovanjem i na kraju obećanjem da će sva zvanja koja su stekli na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja truditi se da prenesu mladim generacijama i svoje znanje implementiraju u  praksu.

Studenti prvog ciklusa studija općeg smjera koji su uspješno diplomirali i stekli zvanje profesor sporta i tjelesnog odgoja su:

Mirjana Lončar

Studenti prvog ciklusa studija smjera menadžment u sportu koji su uspješno diplomirali i stekli zvanje becaleureta menadžmenta u sportu su:

Sanin Memović

Irma Čukle

Armin Omerović

Vildana Imamović

Mia Rakonjac

 

Studenti drugog ciklusa studija općeg smjera koji su uspješno diplomirali i stekli zvanje magistra sporta i tjelesnog odgoja su:

Dženis Čosić

Studenti drugog ciklusa studija smjera menadžmet u sportu koji su uspješno diplomirali i stekli zvanje magistra menadžmenta u sportu su:

Leon Svetlin

Feđa Jovanović

Mirsad Čatić

Mustafa Selmanović

Nataša Hajdarević

Mix novosti

Opšte novosti
Održan 10. Međunarodni simpozij NTS 2017

Održan 10. Međunarodni simpozij Nove tehnologije u sportu 2017   U organizaciji Fakulteta sporta i

Nove tehnologije u sportu 2017

Nove tehnologije u sportu 2017 Know before you come   Dear participants, We are thrilled to ann

Dragi studenti, poziv za NTS 2017

Dragi studenti,   pozivamo Vas da učestvujete na Međunarodnom simpozijumu NTS koji ce se održati 1

Doc.dr Erol Kovačević o problemima pretilosti

DOC.DR. EROL KOVAČEVIĆ GOVORI O PROBLEMIMA PRETILOSTI KOD MLADIH U KANTONU SARAJEVO                

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima