FASTO i javna ustanova Dom Zdravlja

Datum kreiranja 19 Juli 2017

FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU UGOSTIO JE MENADŽMENT JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO I RAZGOVARALI O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI IZMEĐU OVE DVIJE INSTITUCIJE                                                                                               

U prostorijama Fakultet sporta i tjelesnog odgoja  Univerziteta u Sarajevu održan je sastanak sa uvaženim gostima potpisnicima sporazuma Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, na sastanku su definirane zajedničke ideje, interesi od značaja za obje institucije i izrazile su obje strane želju za uspostavljanjem naučnoistraživačke  i druge oblike komplementarne saradnje u oblastima djelatnosti potpisnica sporazuma.

Sastanku su prisustvovali menadžment i nastavno osoblje Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja na čelu sa dekanom Prof.dr. Safet Kapo i menažment Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo koji su predvodili uvaženi generalni direktor mr.med.sci.prim.dr. Fuad Husić, specijalista porodične medicine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, prim.doc.dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine Predsjedavajući Naučnog vijeća, Adis Mulahasanović šef kabineta Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, te Orhan Milišić stručni saradnik u JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo.

Posebna čast i zadovoljstvo bilo je ugostiti ministricu zdravstva Zilha Ademaj koja je dala značaj Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu kao i samom sporazumu koji je potpisan prije između ove dvije institucije, a  koji je od krucijalne važnosti za ove dvije usko povezane institucije.

Na sastanku se govorilo o zajedničkim idejama, iskustvima, pozitivnim ineteresima obje institucije, kao i o strateškim dokumentima i akcionim planovima. Dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja naveo je, da je ovo pokušaj da obje institucije uspostave opšte, društvene i globalne ciljeve u borbi za unapređenje zdravlja čovjeka, da se ulaganja okrenu ka preventivnom djelovanju i da stručni ljudi sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja doprinesu da se šira društvena zajednica Bosne i Hercegovine ne liječi nego da se djeluje preventivno., također Dekan Prof.dr. Safet Kapo inicirao je da se napravi strategija zajedno sa ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo i drugim ministarstvima, sa čim se uvazena ministrica Ademaj složila, te istakla kako je prioritet objediniti ministarstva napraviti akcioni plan, kako bi odmah mogli početi djelovati preventivno i rehabilitacijski. Dok je u svom obraćanju mr.sc.med.prim.dr. Fuad Husić, direktor JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo naveo je da se kroz ranije razgovore sa dekanom prof.dr. Safetom Kapom uvidjela potreba i težnja za saradnju obje institucije, te da će težiti da se unaprijede i sama saradnja ljekara porodične medicine i stručnjaka sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, te da je Fakultet sporta i tjelesnog odgoja jedan od ključnih faktora kada govorimo o prevenciji i rehabilitaciji.

 

 

Mix novosti

Opšte novosti
Konačne rang liste za I i II ciklus studija

O D L U K U  O usvajanju konačne rang liste za upis studenata u I godinu prvog ciklusa i I godinu d

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS

OBAVJEŠTENJEZAUPIS 2018/19 STUDIJSKAGODINA PRVICIKLUSSTUDIJA I GODINA Upis će se vršiti od 19. 0

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima