ODBRANE MAGISTARSKIH RADOVA

Datum kreiranja 22 Maj 2015

ODBRANE MAGISTARSKIH RADOVA II CIKLUSA 60 ECTS   MAJ 2015. GODINE

 

Javna odbrana magistarskog rada II ciklusa, kandidata Jahić Senada na temu: „Osnovna škola planinarstva“, održat će se u ponedeljak, 25. maja 2015. godine na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, učionica br.4 sa početkom u 10:00 sati pred komisijom u sastavu:

1. Prof.dr. Elvir Kazazović, mentor

2. Doc.dr.Mensur Vrcić, predsjednik

3. Prof.dr. Nermin Nurković, član

 

 

Javna odbrana magistarskog rada II ciklusa, kandidata Zulčić Sanjina na temu: „Primjena kontrolnog metoda u nastavi plivanja kod studenata Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja” održat će se u ponedeljak, 25. maja 2015. godine na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, učionica br.4 sa početkom u 10:30 sati pred komisijom u sastavu:

1. Prof.dr. Besalet Kazazović, mentor

2. Doc.dr.Edin Mirvić, predsjednik

3. Prof.dr. Muhamed Tabaković, član

 

Javna odbrana magistarskog rada II ciklusa, kandidata Mujčić Atifa na temu: „Lopta kao sredstvo za igru” održat će se u ponedeljak, 25. maja 2015. godine na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, učionica br.4 sa početkom u 11:00 sati pred komisijom u sastavu:

1. Doc.dr. Faris Rašidagić, mentor

2. Prof.dr. Muriz Hadžikadunić, predsjednik

3. Prof.dr. Ifet Mahmutović, član

 

Mix novosti

Opšte novosti
Projekti doktorskih disertacija

OBAVJEŠTENJE U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sara

Potpisan sporazum o saradnji KSC Vogošća i FASTO-a

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU KSC VOGOŠĆA I FASTO-a U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesn

Konačna rang lista

Konačnu rang listu možete vidjeti ovdje

Prodaja upisnog materijala

Način i mjesto kupovine upisnog materijala za brucoše možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima