Poziv za učešće na takmičarskom dijelu Simpozija ‘’NTS’’

Datum kreiranja 01 Septembar 2014

Pozivamo sve zainteresovane studente prvog i drugog ciklusa studija Menadžmenta u sportu za učešće na takmičarskom dijelu Simpozija “Nove Tehnologije u sportu” koji će se održati 27.9.2014. godine u prostorijama Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.

 

Ovogodišnji Simpozij NTS-a se sprovodi pod nazivom "Aspekti projektnog menadžmenta", a usko je povezan sa aktivnostima IPA projekta "Unapređenje procjene posturalnog statusa i statusa kičme - SpineLab" kojeg Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu implementira u saradnji sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu.

 

Kao i prethodnih godina, ovaj simpozij ima za cilj da okupi eminentne stručnjake iz regije i Bosne i Hercegovine u oblasti sporta i tjelesnog odgoja. Također, NTS predstavlja značajan podsticaj razvoju novih naučnih istraživanja iz oblasti sporta te će okupiti veliki broj sportskih eksperata, akademske zajednice i odgovornih ministarstava što predstavlja svojevrsnu priliku za povezivanje sportskih, akademskih i kulturnih institucija Bosne i Hercegovine i regije.

 

Kako bi se podstaknuo razvoj mladih potencijalnih istraživača i naučnika u oblasti sporta, prof.dr. Izet Rađo, predsjednik organizacionog odbora NTS-a i rukovodilac IPA projekta je donio odluku da se u sklopu NTS-a organizuje takmičarski dio koji će se održati 27.9.2014. godine.

 

 

Pravo na učešće imaju oni studenti koji trebaju da brane master ili završni rad i oni koji su već završili studij Menadžement u sportu.

 

Molimo Vas da prijavite temu svog rada i pošaljete sažetak do 15. septembra u formatu koji možete pronaći u prilogu. Ukoliko vaš rad prođe komisijsku evaluaciju, dobit ćete mogućnost da isti prezentujete u sklopu održavanja NTS-a 27.9.2014 u trajanju od 10 min (20 slides). Student, čiji rad i prezentacija istog bude ocjenjen kao najbolji će dobiti priliku da taj isti rad objavi u naučnom časopisu HOMOSPORTICUS.

 

Ukoliko ne ispunjavate sve navedene uslove, Vaša prijava neće biti uzeta u razmatranje.

 

Prijave možete slati na adresu : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Prof. dr Izet Rađo,

______________________________________

Predsjednik organizacionog odbora NTSa

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Univerzitet u Sarajevu

 

U nastavku možete pogledati uputstva za takmičarske radove 

 

Naslov rada [1]

 

Autor 1, Autor 2, Autor1, …..

Naziv institucije1

Naziv institucije2

……………

Ključne riječi:

Sažetak (200 riječi):

Svrha:

Metode:

Diskusija i rezultati:

Zaključak:

Literatura:

Autor za korespondenciju:

 

[1] Naslov ne smije sadržavati ključne riječi

 

Title of your work

 

Author 1, Author 2, Author1, …..

Name of the Institution1

Name of the Institution2

……………

Key words:

Abstract (200 words):

Aim:

Methods:

Discussion and Results:

Conclusion:

References:

Corresponding Author:

 

 

Mix novosti

Opšte novosti
Erasmus+ International Credit Mobility

Erasmus+ International Credit MobilityAkademska 2021./2022.Poziv za prijaveRok: 7 dana od dana objav

JAVNI OGLAS - Upravni odbor Univerziteta

Javni oglas za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnik

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima