Upis na II ciklus i specijalistički studij

Datum kreiranja 31 Avgust 2021

UPIS NA DRUGI CIKLUS I SPECIJALISTIČKI STUDIJ BITI ĆE OMOGUĆEN U JEDNOM PRIJAVNOM ROKU


- Od 30.08. do 27.09.2021. godine za fakultete/ akademije/ centre/ institute gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita
- Od 30.08.2021. do 01.10.2021. godine za fakultete/ akademije/ centre/ institute gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita


Preliminarna rang lista kandidata koji ispunjavaju uslove za upis na fakultete/ akademije / centre / institute Univerziteta u Sarajevu biti će objavljena 04.10.2021. godine.


DOKUMENTI POTRENI ZA ONLINE PIJAVU NAKONKURS

Član 14.
(Dokumentacija potrebna za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija i specijalističkog studija)

(1) Kandidati koji su završili prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, prilikom registracije povezuju svoju prijavu sa podacima nae UNSA ( ISSS) sistemu.

(2) Kandidati koji sdu prvi ciklus završili na drugom Univerzitetu dužni su skenirati i uploadovati sljedeće orginalne dokumente:

a) Diploma i dodatak diploma ( za student koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini ( Napomena: Studenti koji su završili prvi ciklus studija u Bosni I Hercegovini mogu do izdavanja diploma i dodatka diploma priložiti uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH, a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu priložiti kao dokaz da je priznavanje u toku),

b) Izvod iz matične knjige rođenih

c) Uvjerenje o državljanstvu

d) Dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece i šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja.

Odluku o utvrđivanju dinamike provođenja Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini možete pogledati OVDJE

Mix novosti

Opšte novosti
Profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom

U skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba

Rezultati ispita - Psihologija sporta - 03.09.2021

REZULTATI ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA PSIHOLOGIJA SPORTA, 3.9.2021. Ispitu je pristupio jedan kand

Upis na II ciklus i specijalistički studij

UPIS NA DRUGI CIKLUS I SPECIJALISTIČKI STUDIJ BITI ĆE OMOGUĆEN U JEDNOM PRIJAVNOM ROKU - Od 30.08.

Važni datumi vezani za upis u prvu godinu studija

Važni datumi vezani za upis u prvu godinu studija u studijskoj 2021/2022. godine PRVI CIKLUS, INTEG

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima