Potpisan sporazum sa Planinarskim savezom

Datum kreiranja 08 Februar 2021

Potpisan sporazum o saradnji sa Planinarskim savezom Federacije Bosne i Hercegovine


U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu, potpisan je sporazum o saradnji između Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja i planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Sporazum predviđa moguću saradnju u mnogim oblastima koja je od koristi za obje institucije i širu društvenu zajednicu.

Sporazum su potpisali dekan Fakulteta prof.dr. Haris Alić i predsjednik planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine Ermin Lipović. Protokolu potpisavanja prisustvovali su šef katedre sportova prof.dr. Elvir Kazazović, direktor instituta sporta prof.dr. Erol Kovačević, i predsjednik komisije za rad sa omladinom pri planinarskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine prof. Armin Davuda.

Prilikom potpisivanja istaknut je značaj sporazuma planirane saradnje, a sve u funkciji zajedničkog djelovanja na srodnim aktivnostima i projektima.

Mix novosti

Opšte novosti
Izvještaj Komisije za izbor u zvanje

Izvještaj Komisije sa prijedlogom za izbor u zvanje redovnog profesora za naučnu oblast Metodika i m

Izvještaj s prijedlogom za izbor nastavnika

Kompletan izvještaj s prijedlogom za izbor nastavnika možete pogledati ovdje

Rezultati popravnog ispita iz Psihologije sporta

FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA UNSA Rezultati popravnog ispita iz Psihologije sporta (OPĆI SMJE

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima