OBAVIJEST-RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES

Datum kreiranja 11 Januar 2021

OBAVIJEST-RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES (60 ECTS)

Poštovani studenti,
Obavještavamo Vas da će se praktična nastava iz nastavnog predmeta Ritmička gimastika i ples (60 ECTS), koja se po rasporedu održava 14.01.2021. i 21.01.2021. godine sa početkom u 08:00 sati, pomjeriti za 15:30 sati (mala sala Fakulteta).

S poštovanjem,
Predmetni nastavnik.

Sarajevo, 11.01.2021.

Mix novosti

Opšte novosti
Studenti V godine su izveli koreografiju

Studenti V godine su izveli koreografiju modernog plesa uz kontraverznu klasičnu muziku Carmina Bura

Informacija za studente IV godine - 240 ECTS

OBAVJEST ZA STUDENTE IV GODINE 240ECTS - PREDMET STRES MENADŽMENT Nadoknada nastave na predmetu Str

OBAVIJEST-RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES

OBAVIJEST-RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES (60 ECTS) Poštovani studenti,Obavještavamo Vas da će se prakti

Sportska komunikologija

Univerzitet u Sarajevu Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Godina studija: I (Prva) 240ECTSPredmet: S

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima