Sportska komunikologija

Datum kreiranja 11 Januar 2021

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Godina studija: I (Prva) 240ECTS
Predmet: Sportska komunikologija
Predmetni nastavnik: dr.sci Munir Talovićm, red.profesor
Saradnik na predmetu: dr.sci Šemso Ormanović, viši asistent


Sarajevo: 11.01.2021. godina


- OBAVJEŠTENJE -

Poštovani studenti,
Ovim putem vas obavještavamo da će se nastava iz predmeta Sportska komunikologija koja je planirana po rasporedu za 11.Januar.2021. (teorija), prolongirati i održati 06.01.2021.godine (srijeda) sa početkom u 8 i 30 minuta u amfiteatru Fakulteta.
Dinamika nastave odvijat će se sa unaprijed utvrđenim grupama sa predmeta Osnove motorike.
S poštovanjem

Predmetni nastavnik
Prof.dr Munir Talović

Mix novosti

Opšte novosti
Studenti V godine su izveli koreografiju

Studenti V godine su izveli koreografiju modernog plesa uz kontraverznu klasičnu muziku Carmina Bura

Informacija za studente IV godine - 240 ECTS

OBAVJEST ZA STUDENTE IV GODINE 240ECTS - PREDMET STRES MENADŽMENT Nadoknada nastave na predmetu Str

OBAVIJEST-RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES

OBAVIJEST-RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES (60 ECTS) Poštovani studenti,Obavještavamo Vas da će se prakti

Sportska komunikologija

Univerzitet u Sarajevu Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Godina studija: I (Prva) 240ECTSPredmet: S

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima