Preminuo dr. Nusret Smajlović, profesor emeritus

Datum kreiranja 06 Januar 2021

Preminuo dr. Nusret Smajlović, profesor emeritus Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu

 

 

Sa velikom tugom i žalošću Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, obavještava bosanskohercegovačku, regionalnu, akademsku i sportsku javnost da je naš uvaženi profesor emeritus dr. Nusret Smajlović preminuo 5. januara 2021. godine. 

Profesor Smajlović je rođen 5. januara 1952. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju ekonomsku školu školu je završio u Brčkom. Na Fakultetu za fizičku kulturu Univerziteta u Sarajevu diplomirao je 1974. godine. Za izuzetne studijske uspjehe je tokom tri akademske godine dobivao stipendiju fonda «Hasan Brkić», dok je za sveukupni uspjeh tokom studija odlikovan «Zlatnom značkom» Univerziteta u Sarajevu.

Na Fakultetu za fizičku kulturu Univerziteta u Sarajevu je završio postdiplomski studij i odbranio magistarski rad 1990. godine, te također odbranio doktorsku disertaciju 2001. godine.

Na svojoj matičnoj akademskoj instituciji, Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu djelovao je od 1994. do 2017. godine. Bio je redovni profesor na Katedri bazičih sportova i vanredni profesor na Katedri organizacije i upravljanja u sportu. Prof.dr. Nusret Smajlović je bio dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu u periodu od 2014. do 2017. godine. U toku svoje akademske karijere s uspjehom je obavljao mnoge funkcije na fakultetu, a obavljajući funkciju dekana je dodatno dao doprinos razvoju fakulteta. Bio je član Etičkog vijeća Univerziteta u Sarajevu.

Veliki broj njegovih naučnih radova, knjiga i publikacija govori o ogromnom naučno-nastavnom i stručnom doprinosu obrazovnom i sportskom sistemu. Mentorisao je na desetine diplomanata, magistranata i doktoranata, te time pokazivao akademski put mladim genaracijama koje ga pamte po znanju i dobru. Odlikovan je velikim brojem priznanja i nagrada za doprinos razvoju nauke i sporta, kao što su Majska nagrada SOFK-e Grada Sarajeva, te Zlatna plaketa Atletskog saveza BiH, Plaketa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja za doprinos razvoju sportske nauke u BiH. Bio je član štaba za organizovanje, smještaj i boravak učesnika Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine. Obavljao je funkciju selektora atletskih reprezentacija BiH i tim-lidera atletskog tima BiH na svjetskim i evropskim prvenstvima u periodu 1992. do 2007. godine. Bio je član trenerskog tima BiH na Ljetnim olimpijskim igrama 1996. godine i direktor Internacionalnog atletskog mitinga solidarnosti koji je održan u Sarajevu 1996. godine Također je bio član Izvršnog odbora Atletskog saveza BiH 1992. do 2007. godine.

Bio je član Komisije za vrhunski sport i olimpijske pripreme u periodu 1993. do 2005. godine. Obavljao je funkciju člana Nadzornog odbora Olimpijskog komiteta BiH 1993. do 1997 godine. Također je bio član Suda časti i sportske arbitraže Olimpijskog komiteta BiH.

Porodici, prijateljima i saradnicima profesora emeritusa dr. Nusreta Smajlovića, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja upućuje izraze iskrenog saučešća.

Sahrana profesora emeritusa dr. Nusreta Smajlovića će se obaviti u četvrtak 07.01.2021. godine u 14:30 sati na gradskom groblju „BARE“.
Zajednička Komemorativna sjednica Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja i Univerziteta u Sarajevu, u čast preminulom profesoru emeritusu dr. Nusretu Smajloviću će biti održana na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja dana 07.01.2021. godine u 13 sati. Prisutvo Komemorativnoj sjednici je uz poziv i ograničeno je zbog poštivanja epidemioloških mjera.

Mix novosti

Opšte novosti
Studenti V godine su izveli koreografiju

Studenti V godine su izveli koreografiju modernog plesa uz kontraverznu klasičnu muziku Carmina Bura

Informacija za studente IV godine - 240 ECTS

OBAVJEST ZA STUDENTE IV GODINE 240ECTS - PREDMET STRES MENADŽMENT Nadoknada nastave na predmetu Str

OBAVIJEST-RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES

OBAVIJEST-RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES (60 ECTS) Poštovani studenti,Obavještavamo Vas da će se prakti

Sportska komunikologija

Univerzitet u Sarajevu Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Godina studija: I (Prva) 240ECTSPredmet: S

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima