Mix novosti

Opšte novosti
Konkurs - Organizacija i upravljanje

Kompletan konkurs za oblast Organizacija i upravljanje možete vidjeti ovdje

Konkurs - Medicinska grupa predmeta

Kompletan konkurs za medicinsku grupu predmeta možete vidjeti ovdje

Odluka o radnom vremenu

Novu odluku o radnom vremenu možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima