382

Želiš da studiraš na FASTO?

Sve što ti je potrebno za upis na jednom mijestu?

Resursi Fakulteta

Iskoristi resurse fakulteta sporta i uživaj vjebajući sa prijateljima!

Tražilica

Projekti doktorskih disertacija
28-07-2020

OBAVJEŠTENJE U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) v

Potpisan sporazum o saradnji KSC Vogošća i FASTO-a
23-07-2020

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU KSC VOGOŠĆA I FASTO-a U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu , dana 22.07.2020.godine upriličeno je svečano potpisivanje Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji sa " KSC Vogošća". Činu potpisivanja ovog S

Konačna rang lista
15-07-2020

Konačnu rang listu možete vidjeti ovdje

Prodaja upisnog materijala
14-07-2020

Način i mjesto kupovine upisnog materijala za brucoše možete pogledati ovdje

OBAVIJEST ZA UPIS
14-07-2020

OBAVIJEST ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA Aplikanti koji su stekli uslov za upis na Fakultet sporta i tjelesnog odgoja dužni su u terminu od 16.07. do 24.07. 2020. godine izvršiti upis i donijeti ogrinalne slijedeće dokumente:- Diplomu o završenom školovanju- Svjedočanstv

Poslovnik o radu komisije
14-07-2020

Poslovnik o radu komisije možete pogledati ovdje

Studentske novosti

IMAGE Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar
četvrtak, 15 Januar 2015
Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj dana 9.1.2015. donesena je sljedeća     O D L U K A O  izmjeni akademskog kalendara za ljetni smestar 2014/2015. godinu   I   Prihvata se prijedlog za izmjenu akademskog kalendara za ljetni...
IMAGE Konačna rang lista za upis na III ciklus studija
četvrtak, 15 Januar 2015
Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu III ciklusa studija (doktorski studij) na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja a na prijedlog komisije za pregled prijava kandidata, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj dana 9.1.2015....
IMAGE Odobrena obnova II godine studija
četvrtak, 15 Januar 2015
Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj dana 9.1.2015. donesena je sljedeća O D L U K A I Studentima III ciklusa studija koji nisu ispunili nastavne obaveze za upis u II godinu studija odobrava se obnova...
IMAGE Rokovi Januar 2015
srijeda, 14 Januar 2015
Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima po Bolonji  i prije Bolonje.  Iste možete preuzeti na linkovima ispod.  Januarski ispitni rokovi prije Bolonje - preuzmi. Januarski ispitni rokovi po Bolonji - preuzmi.
IMAGE Oktobarski ispitni rokovi
srijeda, 08 Oktobar 2014
Obavještavamo studente po nastavnom planu i programu prije Bolonje da su objavljeni oktobarski ispitni rokovi, te da iste mogu preuzeti ovdje.