382

Želiš da studiraš na FASTO?

Sve što ti je potrebno za upis na jednom mijestu?

Resursi Fakulteta

Iskoristi resurse fakulteta sporta i uživaj vjebajući sa prijateljima!

Tražilica

Poslovnik o izmjenama poslovnika o radu
23-11-2020

Poslovnik o izmjenama poslovnika o radu komisije za provođenje javnog oglasa/konkursa za prijem u radni odnos stručnog saradnika za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta možete pogledati ovdje

Poslovnik o radu komisije za prijem u radni odnos
23-11-2020

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa/konkursa za prijem u radni odnos možete pogledati ovdje

Zana Bujak - Radna (korigovana) verzija doktorske disertacije
21-11-2020

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA obavještava U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske diser

Saglasnost - Prof.dr Izet Rađo
11-11-2020

Kompletnu odluku o davanju saglasnosti za Prof. dr Izeta Rađu radi angažovanje na drugoj visokoškolskoj ustanovi možete vidjeti ovdje

EU4BUSINESS PROJEKAT U TURIZMU
05-11-2020

EVROPSKA UNIJA I NJEMAČKA VLADA PODRŽAVAJU RAZVOJ PUSTOLOVNOG TURIZMA U BOSNI I HERCEGOVINI Danas je u okviru projekta "Magična penjališta Bosne i Hercegovine" potpisano deset memoranduma o saradnji sa općinama koje su postale partneri projekta. Ukupna vrijednost projekta je v

Preliminarna rang lista za III ciklus studija
05-11-2020

Kompletnu preliminarnu rang listu možete pogledati ovdje

Studentske novosti

IMAGE Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar
četvrtak, 15 Januar 2015
Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj dana 9.1.2015. donesena je sljedeća     O D L U K A O  izmjeni akademskog kalendara za ljetni smestar 2014/2015. godinu   I   Prihvata se prijedlog za izmjenu akademskog kalendara za ljetni...
IMAGE Konačna rang lista za upis na III ciklus studija
četvrtak, 15 Januar 2015
Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu III ciklusa studija (doktorski studij) na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja a na prijedlog komisije za pregled prijava kandidata, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj dana 9.1.2015....
IMAGE Odobrena obnova II godine studija
četvrtak, 15 Januar 2015
Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj dana 9.1.2015. donesena je sljedeća O D L U K A I Studentima III ciklusa studija koji nisu ispunili nastavne obaveze za upis u II godinu studija odobrava se obnova...
IMAGE Rokovi Januar 2015
srijeda, 14 Januar 2015
Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima po Bolonji  i prije Bolonje.  Iste možete preuzeti na linkovima ispod.  Januarski ispitni rokovi prije Bolonje - preuzmi. Januarski ispitni rokovi po Bolonji - preuzmi.
IMAGE Oktobarski ispitni rokovi
srijeda, 08 Oktobar 2014
Obavještavamo studente po nastavnom planu i programu prije Bolonje da su objavljeni oktobarski ispitni rokovi, te da iste mogu preuzeti ovdje.