382

Želiš da studiraš na FASTO?

Sve što ti je potrebno za upis na jednom mijestu?

Resursi Fakulteta

Iskoristi resurse fakulteta sporta i uživaj vjebajući sa prijateljima!

Tražilica

Obavještenje za studente IV godine-240ECTS
13-09-2019

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE IV GODINE-240 ECTS Poštovani studenti, Ovim putem Vas obavještavamo da je ispit iz nastavnog predmeta Ples, koji je planiran 17.09.2019. godine (utorak) u 11:00 sati, pomjeren za 09:00 sati. S poštovanjem, Predmetni nastavnik.

OBAVIJEST - II UPISNI ROK
13-09-2019

OBAVIJEST - II UPISNI ROK Pripremna nastava za upis kandidata u I godinu studija (I ciklus) u studijskoj 2019./'20. godini će se realizovati u ponedjeljak/utorak, 16. i 17.9.2019., u terminima od 10.00 do 14.00 sati. Pripremnoj nastavi pristupaju samo oni kandidati koji su se

KONKURS za izbor akademskog osoblja
05-09-2019

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja br: 01-1414/19 od 12.04.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju

OBAVIJEŠTENJE O OVJERI I UPISU SEMESTRA
05-09-2019

OBAVIJEŠTENJE O OVJERI I UPISU SEMESTRA AKADEMSKI KALENDAR ZA STUDIJSKU 2019/2020 OBAVIJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA ĆE SE OVJERA LJETNJEG I UPIS ZIMSKOG SEMESTARA VRŠITI OD 16 DO 27. 09. 2019. GODINE OD 09:00 DO 16:00 SATI.   OVJERA SEMESTRA IZ STUDIJSKE GODINE OBAVEZNA JE ZA SV

OBAVJEŠTENJE
02-09-2019

OBAVJEŠTENJE  Poštovani studenti 2. godine, 240 ECTS Ovim putem vas obavještavamo da će se ispiti iz predmeta: - GLOBALIZACIJA U SPORTU kod predmetnog nastavnika prof.dr Dine Mujkića koji je planiran za 13.09.2019. u 9:00, održati 17.09.2019. u 09:00. - FITNES kod predmetno

Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
28-08-2019

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj:0101-38-276/11 od 29.12.2010. godineFakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvješt

Studentske novosti

IMAGE Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar
četvrtak, 15 Januar 2015
Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj dana 9.1.2015. donesena je sljedeća     O D L U K A O  izmjeni akademskog kalendara za ljetni smestar 2014/2015. godinu   I   Prihvata se prijedlog za izmjenu akademskog kalendara za ljetni...
IMAGE Konačna rang lista za upis na III ciklus studija
četvrtak, 15 Januar 2015
Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu III ciklusa studija (doktorski studij) na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja a na prijedlog komisije za pregled prijava kandidata, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj dana 9.1.2015....
IMAGE Odobrena obnova II godine studija
četvrtak, 15 Januar 2015
Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj dana 9.1.2015. donesena je sljedeća O D L U K A I Studentima III ciklusa studija koji nisu ispunili nastavne obaveze za upis u II godinu studija odobrava se obnova...
IMAGE Rokovi Januar 2015
srijeda, 14 Januar 2015
Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima po Bolonji  i prije Bolonje.  Iste možete preuzeti na linkovima ispod.  Januarski ispitni rokovi prije Bolonje - preuzmi. Januarski ispitni rokovi po Bolonji - preuzmi.
IMAGE Oktobarski ispitni rokovi
srijeda, 08 Oktobar 2014
Obavještavamo studente po nastavnom planu i programu prije Bolonje da su objavljeni oktobarski ispitni rokovi, te da iste mogu preuzeti ovdje.