382

Resursi Fakulteta

Iskoristi resurse fakulteta sporta i uživaj vjebajući sa prijateljima!

Iskoristi resurse koji ti pruža FASTO!

Ozbiljan si sportista ili želiš to da postaneš!? Upoznaj samog sebe i svoje mogućnosti na institutu za sport.

Želiš da studiraš na FASTO?

Sve što ti je potrebno za upis na jednom mijestu?

Zmajevi na FASTO

Studirajte sa zmajevima!

Samo najbolji od najboljih, zmajevi na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja. Edin Džeko, Miralem Pjanić, Emir Spahić i drugi... Pridružite se i vi!

Tražilica

DRUGI UPISNI ROK
24-07-2018

Utvrđuje se dinamika za provođenje prijemnog ispita za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2018/2019 godini-II upisni rok. Kompletnu dinamiku II prijemnog roka možete vidjeti ovdje   Utvrđuje se dinamika za provođenje prijemnog ispita za upis studenata u

JAVNI POZIV
20-07-2018

Javni poziv za izdavanje poslovnih prostoa možete vidjeti ovdje                                                                                                                                                                                                                      

KONKURS
20-07-2018

Na osnovu odluke Vijeća fakulteta broj:01-1855/18 od 21.05.2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-775/18 od 27.6.2018. godine raspisuje se KONKURSza izbor saradnika u zvanje višeg asistenta Izbor u naučnonastavno zvanje višeg asistenta za oblast 1.

Konačne rang liste za I i II ciklus studija
19-07-2018

O D L U K U  O usvajanju konačne rang liste za upis studenata u I godinu prvog ciklusa i I godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini možete vidjeti ovdje

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS
19-07-2018

OBAVJEŠTENJEZAUPIS 2018/19 STUDIJSKAGODINA PRVICIKLUSSTUDIJA I GODINA Upis će se vršiti od 19. 07. do 26. 07. 2018. godine. Kompletne upute oko upisa možete vidjeti ovdje

Studentske novosti

IMAGE Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar
četvrtak, 15 Januar 2015
Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj dana 9.1.2015. donesena je sljedeća     O D L U K A O  izmjeni akademskog kalendara za ljetni smestar 2014/2015. godinu   I   Prihvata se prijedlog za izmjenu akademskog kalendara za ljetni...
IMAGE Konačna rang lista za upis na III ciklus studija
četvrtak, 15 Januar 2015
Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu III ciklusa studija (doktorski studij) na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja a na prijedlog komisije za pregled prijava kandidata, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj dana 9.1.2015....
IMAGE Odobrena obnova II godine studija
četvrtak, 15 Januar 2015
Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj dana 9.1.2015. donesena je sljedeća O D L U K A I Studentima III ciklusa studija koji nisu ispunili nastavne obaveze za upis u II godinu studija odobrava se obnova...
IMAGE Rokovi Januar 2015
srijeda, 14 Januar 2015
Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima po Bolonji  i prije Bolonje.  Iste možete preuzeti na linkovima ispod.  Januarski ispitni rokovi prije Bolonje - preuzmi. Januarski ispitni rokovi po Bolonji - preuzmi.
IMAGE Oktobarski ispitni rokovi
srijeda, 08 Oktobar 2014
Obavještavamo studente po nastavnom planu i programu prije Bolonje da su objavljeni oktobarski ispitni rokovi, te da iste mogu preuzeti ovdje.