382

Želiš da studiraš na FASTO?

Sve što ti je potrebno za upis na jednom mijestu?

Resursi Fakulteta

Iskoristi resurse fakulteta sporta i uživaj vjebajući sa prijateljima!

Tražilica

Profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom
10-09-2021

U skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. novine FBiH“ 9/10), Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje javne pozive iz oblasti profesionalne rehabilita

Rezultati ispita - Psihologija sporta - 03.09.2021
06-09-2021

REZULTATI ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA PSIHOLOGIJA SPORTA, 3.9.2021. Ispitu je pristupio jedan kandidat i ostvario sljedeći rezultat: 7516 - 55 % Sarajevo, 5.9.2021. prof.dr Jadranka Kolenović-Đapo  

Upis na II ciklus i specijalistički studij
31-08-2021

UPIS NA DRUGI CIKLUS I SPECIJALISTIČKI STUDIJ BITI ĆE OMOGUĆEN U JEDNOM PRIJAVNOM ROKU - Od 30.08. do 27.09.2021. godine za fakultete/ akademije/ centre/ institute gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita - Od 30.08.2021. do 01.10.2021. godine za fakultete/ akademije/ cen

Važni datumi vezani za upis u prvu godinu studija
30-08-2021

Važni datumi vezani za upis u prvu godinu studija u studijskoj 2021/2022. godine PRVI CIKLUS, INTEGRIRANI I STRUČNI STUDIJ- drugi prijavni rok • Objava preliminarnih rang listi 20.09.2021. godine• Prigovori kandidata na preliminarnu rang listu 21.09.-23.09.2021• Objava konačn

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja
19-08-2021

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja Nastavnik u zvanju vanrednog profesora za oblast Timski sportovi - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom. Kompletan konkurs možete pogledati ovdje

Konačna ranga lista 2021/2022
14-07-2021

Konačnu rang listu možete pogledati ovdje

Studentske novosti

IMAGE Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar
četvrtak, 15 Januar 2015
Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj dana 9.1.2015. donesena je sljedeća     O D L U K A O  izmjeni akademskog kalendara za ljetni smestar 2014/2015. godinu   I   Prihvata se prijedlog za izmjenu akademskog kalendara za ljetni...
IMAGE Konačna rang lista za upis na III ciklus studija
četvrtak, 15 Januar 2015
Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu III ciklusa studija (doktorski studij) na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja a na prijedlog komisije za pregled prijava kandidata, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj dana 9.1.2015....
IMAGE Odobrena obnova II godine studija
četvrtak, 15 Januar 2015
Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj dana 9.1.2015. donesena je sljedeća O D L U K A I Studentima III ciklusa studija koji nisu ispunili nastavne obaveze za upis u II godinu studija odobrava se obnova...
IMAGE Rokovi Januar 2015
srijeda, 14 Januar 2015
Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima po Bolonji  i prije Bolonje.  Iste možete preuzeti na linkovima ispod.  Januarski ispitni rokovi prije Bolonje - preuzmi. Januarski ispitni rokovi po Bolonji - preuzmi.
IMAGE Oktobarski ispitni rokovi
srijeda, 08 Oktobar 2014
Obavještavamo studente po nastavnom planu i programu prije Bolonje da su objavljeni oktobarski ispitni rokovi, te da iste mogu preuzeti ovdje.