382

Želiš da studiraš na FASTO?

Sve što ti je potrebno za upis na jednom mijestu?

Resursi Fakulteta

Iskoristi resurse fakulteta sporta i uživaj vjebajući sa prijateljima!

Tražilica

Studenti V godine su izveli koreografiju
23-01-2021

Studenti V godine su izveli koreografiju modernog plesa uz kontraverznu klasičnu muziku Carmina Burana na pjesmu "Oh, Fortuna" gdje je glavna tematika sreća koja se lako poigrava s nama kako u životu tako i u sportu. Kružna formacija simbolički označava točak sreće koji se stal

Informacija za studente IV godine - 240 ECTS
13-01-2021

OBAVJEST ZA STUDENTE IV GODINE 240ECTS - PREDMET STRES MENADŽMENT Nadoknada nastave na predmetu Stres menadžment od 07.01.2021. godine će se odvijati nakon redovno predviđenog časa (08:00 - 09:30h) od 09:45 do 11:15h 15.01.2021. godine putem ZOOM platforme. Prof. dr Dino Mujk

OBAVIJEST-RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES
11-01-2021

OBAVIJEST-RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES (60 ECTS) Poštovani studenti,Obavještavamo Vas da će se praktična nastava iz nastavnog predmeta Ritmička gimastika i ples (60 ECTS), koja se po rasporedu održava 14.01.2021. i 21.01.2021. godine sa početkom u 08:00 sati, pomjeriti za 15:30

Sportska komunikologija
11-01-2021

Univerzitet u Sarajevu Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Godina studija: I (Prva) 240ECTSPredmet: Sportska komunikologija Predmetni nastavnik: dr.sci Munir Talovićm, red.profesorSaradnik na predmetu: dr.sci Šemso Ormanović, viši asistent Sarajevo: 11.01.2021. godina - OBAVJE

KONKURS za izbor akademskog osoblja
11-01-2021

K O N K U R Sza izbor akademskog osoblja 1. Oblast Metodika i metodologija u sportu, 1 nastavnik u zvanju redovnog profesora, puno radno vrijeme2. Oblast Metodika i metodologija u sportu, 1 nastavnik u zvanju vanrednog profesora, puno radno vrijeme2. Oblast Metodika i metodolo

Komemoracija profesoru emeritusu dr. Nusretu Smajloviću
11-01-2021

  Komemoracija profesoru emeritusu dr. Nusretu Smajloviću: Ispraćaj velikana akademske i sportske zajednice Zajednička komemoracija Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja održana je 07.januara 2021. godine na Fakultetu sportu i tjelesnog odgoja u čast i

Studentske novosti

IMAGE Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar
četvrtak, 15 Januar 2015
Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj dana 9.1.2015. donesena je sljedeća     O D L U K A O  izmjeni akademskog kalendara za ljetni smestar 2014/2015. godinu   I   Prihvata se prijedlog za izmjenu akademskog kalendara za ljetni...
IMAGE Konačna rang lista za upis na III ciklus studija
četvrtak, 15 Januar 2015
Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu III ciklusa studija (doktorski studij) na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja a na prijedlog komisije za pregled prijava kandidata, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj dana 9.1.2015....
IMAGE Odobrena obnova II godine studija
četvrtak, 15 Januar 2015
Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj dana 9.1.2015. donesena je sljedeća O D L U K A I Studentima III ciklusa studija koji nisu ispunili nastavne obaveze za upis u II godinu studija odobrava se obnova...
IMAGE Rokovi Januar 2015
srijeda, 14 Januar 2015
Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima po Bolonji  i prije Bolonje.  Iste možete preuzeti na linkovima ispod.  Januarski ispitni rokovi prije Bolonje - preuzmi. Januarski ispitni rokovi po Bolonji - preuzmi.
IMAGE Oktobarski ispitni rokovi
srijeda, 08 Oktobar 2014
Obavještavamo studente po nastavnom planu i programu prije Bolonje da su objavljeni oktobarski ispitni rokovi, te da iste mogu preuzeti ovdje.